Nabídka dne:
rozloha 17.334 m2 - orná půda (30% v LPISU), sad, trvalý travní porost, ostatní plocha, cena 1 m2 je 11,50 Kč
Cena: 199 000 Kč
Realitní kancelář OLYMP
Jungmannova 855/7
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./fax: +420 483 300 702
E-mail: olymp@realityolymp.cz
Počítadlo přístupů